Ice
Full-Service Sound
Our Sound Department
Sound producer
Sergey Bolshakov
Supervising sound editors
Sergey Bolshakov, Andrey Belchikov
Dialogue supervisor
Alexey Kuznetsov
Dialogue editor & ADR recordist
Maria Rassokhina
Effects recordists
Sofia Matrosova, Alexey Kobzar, Anna Zobova,
Nikita Kvitka, Jaihun Abilov
Sound-designers
Sofia Matrosova, Alexey Kobzar
Foley artist
Natalia Zueva
Foley recordist
Dmitry Zuev
Foley editor
Vladimir Vorontsov
Re-recording mixers
Sergey Bolshakov, Andrey Belchikov
info@flysound.ru
© 2020
All rights are reserved
made by